Czy aparaty są refundowane?

Wiele osób zastanawia się, czy narodowy fundusz zdrowia refunduje w naszym kraju leczenie ortodontyczne. Wady zgryzu są bardzo powszechną przypadłością, jednakże nie tak łatwo jest znaleźć informacje na temat ortodonty. Okazuje się, że owszem, można się leczyć bezpłatnie, jednak trzeba spełnić pewne warunki. Wady zgryzu mogą być leczone u dzieci i młodzieży w ramach normalnych gwarantowanych świadczeń stomatologicznych, jednak tylko do ukończenia przez nie trzynastego życia.

Tyczy się to również aparatów ruchomych. Do ukończenia właśnie tego roku życia, dzieciom przysługuje możliwość leczenia darmowego, a nawet jednokrotnej darmowej wizyty u lekarza ortodonty w ciągu roku. Niestety, tyczy się to tylko aparatów ruchomych. Znaczy to ni mniej, nie więcej, że jeżeli chcemy założyć naszemu dziecko aparat stały, musimy to zrobić już płacąc z naszych pieniędzy. Znaczy to również, że wizyty i wymiana również płatne są z naszych pieniędzy. Mimo tego, nie powinniśmy się zniechęcać.