Zdrowe serce

Bez właściwie funkcjonu­jących naczyń tętniczych anormalne będzie rozprowadzanie krwi zawierającej pożywienie dla komórek i tlen. Odpowiednia praca układu krążenia uzależniona jest także od właściwie rozwi­niętych naczyń zwanych kapilarami, gdyż w nich właśnie zachodzi wymiana tlenu i substancji odżywczych na dwu­tlenek węgla i produkty przemiany materii. Odprowadzanie krwi skażonej dwutlenkiem węgla i produktami przemiany materii odbywa się za pośrednictwem żył, zatem ich stan ma znaczący wpływ na czystość organizmu. Zaburzenia centralnego układu nerwowego, który stymuluje przekrój naczyń krwionośnych stosownie do wysiłku serca, mają również bardzo ważny wpływ na pracę układu krążenia. W leczeniu niedomagania serca i całego układu krążenia niepomiernie ważna jest należyta przemiana materii. W ta­kich przypadkach wyjątkowo należy zadbać o wyeliminowanie z diety pokarmów powodujących wzdęcia, a także alkoholu i napojów gazowanych. W nie domaganiach serca i naczyń, występujących u osób tęgich, istotnym czynnikiem zapewniającym sukces prowadzonej kuracji jest spadek wagi ciała. przypadkach przejście na ścisłą dietę złożoną z sa­mych soków lub owoców ułatwi i przyspieszy leczenie. Szczególnie ważnym czynnikiem w leczeniu zaburzeń ukła­du krążenia jest uregulowanie wypróżnień i stałe dbanie o zwal­czanie wzdęć przy zastosowaniu właściwie dobranej diety. O tym wszystkim trzeba pamiętać, zanim przystąpimy do kuracji kompleksowych i szczegółowych.